Moravská zemská vína Je zde 18 zboží.

Moravské zemské víno jako kategorie jakostních tříd je v platnosti vinařského zákona od roku 2004. Je vyrobeno pouze z tuzemských hroznů. Podmínkou uznání třídy moravské zemské víno je původ hroznů na Moravě a cukernatost hroznů při sběru min. 14°. Výnos na vinici nesmí překročit 12 t/ha. Zemské víno lze označovat odrůdou, ročníkem atd. a nepodléhá povinnosti zatříďování u SZPI.